WINDTURBINES NAAST HET LIEDERMEERSPARK

 

Men wenst  2 erg grote windturbines te plaatsen naast het 35 jaar oude natuurrijke Liedermeerspark dat als een echt natuurpark beheerd wordt. Het is net  aan de overkant van de Schelde naast de fabrieken dat deze 2 turbines mogelijks komen. Het park werd als een bufferzone gecreëerd en was het eerste groene BPA van Vlaanderen waarvoor Guy De Meulemeester samen met de hulp van ere- schepen Paul Martens voor gestreden heeft! De aanvraag gaat nu om het eerste exemplaar dat  30 m hoger is dan de door velen gekende exemplaren van Melle  - Wetteren maar er zijn nog plannen voor minstens nog 1  grotere van 200 m op het eiland van Zwijnaarde; dit middenin de Scheldevallei.  

Het eerste openbaar onderzoek eindigt eind deze maand voor de turbine op het bedrijf AMCOR achter de jachthaven van Merelbeke.  In 2015 werd dit project al eens tegengehouden door de minister van leefmilieu en toen was de exacte inplanting  van de turbines zelfs niet gekend. Enkel de (cluster-) zone waar er mogelijkheden waren om het project verder uit te bouwen. Nu weet men precies waar deze zullen komen.

Deze  gigantische turbine zijn wieken zullen komen tot op amper een 5-tal meter van de Schelde met haar vele overvliegende vogels en vleermuizen en op amper 70 m van een slechtvalkkoppel en van een reigerkolonie met 16 nesten (2020)

Nog meerdere nesten bevinden zich op 250 m van reigers en aalscholvers op het terrein van Innovia- films. Jaarlijks broeden er een 25 tot 30 koppels reigers en een 10 tot 15 aalscholverkoppels.  Het kan niet duurzaam genoemd worden als men weigert rekening te houden met deze huidige situatie .  Er zijn vele  vogel – en vleermuizensoorten afhankelijk van deze verplaatsingsroute langsheen het park. Mede doordat aan de andere zijde een hoogspanningsleiding loopt , ivago langs de Schelde ligt en de sluizen van Merelbeke, Scheldevallei en ringvaart een verhoogde aantrekking op vogelsoorten heeft.

Nergens in Vlaanderen in een straal van vele kilometers is er een grotere hinder te verwachten op de omgeving doordat dit een immens drukke bewoonde zone is met  te verwachten slagschaduw op de huizen van Ledeberg, Merelbeke, Gentbrugge en Zwijnaarde , met veel kantoren, hotels, het UZ, het Ghelamcostadium... Ook zijn er fabrieken met al dan niet opslag van gevaarlijke stoffen die toch een extra gevaar erbij krijgen. Het park dient als een bufferzone om de industriezone weg te steken en nu plaatst men eigenlijk fabrieken in de lucht waarvan de wieken tot op maar amper 38 m van de grond komen.   Ongeveer  15 jaar geleden nam men deze beslissing om voor  Oost-Vlaanderen enkele zones aan te duiden met  windenergiepotentieel. Het is meer dan duidelijk dat men nog te weinig kennis had over de aanwezige natuurwaarden, de ligging van het VOC, de broedkolonies, de geleverde inspanningen, … Dit waterrijke park  (deel van de natuurrijke Merelbeekse Scheldevallei waar vele miljoenen geld in geïnvesteerd werd) is gelegen  in een door het INBO gekende vogeltrekroute en is  25 ha groot en heeft diverse biotopen bestaande uit o.a. ontoegankelijke ruigtedelen, kleine rietvelden, bosdelen,  vijvers, moerasdeeltjes, laagtes en enkele hoogtes waaronder een ontoegankelijk natuurreservaatdeel naast het VOC met al deze biotopen in mini - versie. De daar aanwezige vogelsoorten worden binnenkort ook bedreigd door deze wiektoppen op amper  300 m van het VOC.      Daarom wensen wij geen windturbines van maar liefst 180 m hoog en 142 m breed!   Dit net naast de reigerkolonie, de al vele jaren broedende slechtvalk en het VOC.

 

Laat u ook aub niet na om het verzet te steunen  van het burgerplatform tegen de komst van dit windturbinepark door alvast uw ontwerp van bezwaarschrift af te drukken tegen de komst van deze 1ste turbine en deze dan zo spoedig mogelijk te bezorgen aan de contactadressen vermeld  op hun pagina of aan het VOC voor 27 mei:   www.windturbinesgentzuid.be

Liedemeerspark met vooraan reiger- en aalscholverkolonie en op de achtergrond de potentiële windturbinesite van Amcor
Liedemeerspark met vooraan reiger- en aalscholverkolonie en op de achtergrond de potentiële windturbinesite van Amcor