Het burgerplatform windturbines Gent Zuid kan jouw financiële steun gebruiken. Je giften zijn welkom op

BE43 7310 4851 2301

Dank voor de 1363 bezwaren.

Beste buurtbewoners,

 

Graag houden we jullie op de hoogte over de plannen om (minstens) drie windturbines te plaatsen in de Gentse zuidrand.

Jullie hebben ons hierin gesteund door een bezwaarschrift in te dienen of een volmacht aan Meester Jürgen De Staercke. 

 

De plannen voor 3 windturbines in Gent-Zuid lopen vertraging op. 

Engie heeft het dossier voor de Amcor-site op 14 juli ingetrokken,

na een negatief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. 

Het openbaar onderzoek liep van 30 april tot 30 mei.

Er werden 1363, bezwaarschriften ingediend: 172 individuele en één namens 1192 bezwaarindieners via het burgerplatform. 

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie vond de bezwaren deels gegrond

en gaf een negatief advies. Door het intrekken van het dossier hoefde de Deputatie geen beslissing te nemen. 

 

De 2 andere ontwikkelaars volgden deze evolutie op de voet en hebben dan ook maar hun dossier stilgelegd.

Energent en Ecopower hebben de aanvraag voor de UGent-campus aan de Proeftuinstraat ingetrokken bij de start van het openbaar onderzoek, op 9 juli. 

De timing voor het indienen van de derde aanvraag - voor het Eiland-Zwijnaarde was die voorzien voor eind juli- is ook onzeker.

 

 

Daarnaast was er ook de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 25 juni ll. 

Het Hof oordeelde dat de Vlaamse voorwaarden om windturbines te plaatsen (Vlarem II) strijdig zijn

met het Europees recht omdat er geen milieueffecten rapport (MER) werd opgesteld toen zij werden uitgevaardigd. 

 

De provincie heeft over dit alles ook een nieuwsbrief verspreid,

Die je hier kan vinden: 

https://www.flexmail.eu/m-a96562b57c251719c2f1447ee409a146801c458d572ee2d7

 

 

 


Enkele cijfers: 3 turbines van 4 megawatt = 12 megawatt vermogen elk jaar ongeveer 27,5 gigawattuur  stroom ongeveer het jaarverbruik van 8.000 of 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke. Hoe hoog zijn deze turbines? Waar zouden ze exact komen? Wie ontwikkelt welke turbine?


Windenergie ja maar

Locatie Op de campus Proeftuin van de Universiteit Gent                    (op 50 m van containerpark IVAGO)

Door Energent & Ecopower Voor Universiteit Gent                                                                                                  Type turbine•                                          vermogen : 4MW                                    tiphoogte : 180 m                                    masthoogte : 109 m                              rotordiameter : 142 M


Locatie Op eilandje zwijnaarde                              (op vliegroute vleermuizen en vogeltrekroute)

Locatie Op de site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena                                (binnen de 100 m van een blauwe reiger kolonie en slechtvalkbroedsite)

DOOR ENGIE VOOR AMCOR FLEXIBLES GENT   

                               

TYPE TURBINE•                                                            VERMOGEN : 4MW                                                        TIPHOOGTE : 180 M                                                    MASTHOOGTE : 109 M                                                  ROTORDIAMETER : 142 M

 DOOR  WIND ISLE                                                     

TYPE TURBINE•                                                            VERMOGEN : 4MW                                                        TIPHOOGTE : 200 M                                                      MASTHOOGTE : 123 M                                          ROTORDIAMETER : 142 M